FUNCTIONAL FITNESS

Atlas Gezondheid biedt u Personal Training en Small Group training met een randje. Onze training is gebaseerd op ons eigen wetenschappelijk ontwikkeld programma om uw postuur te verbeteren en de basis van je gewrichten functioneel te optimaliseren. Dit zorgt voor beter gebruik – en mogelijkheid tot verhoogde belasting – van het spier- en skeletsysteem. We richten ons niet alleen op uw fitness, maar streven ook naar ontwikkeling en onderhoud van een functioneel lichaam. Dit alles wordt aangeboden in een praktijk waar gezondheid en preventie centraal staat.

Bonus

progressie evaluaties bestaande uit:

– InBody™ lichaamscompositie-scan

– postuur analyse

– HRV stress scan

– Wellness score™

FITNESS TRAINING EN POSTUUR VERBETEREN  MET EEN TRAINER

Maandag          06:00-12:00                 19:00-20:00

Dinsdag           09:00-12:00

Woensdag        06:00-12:00

Donderdag       09:00-12:00                 19:00-20:00

Vrijdag             06:00-12:00

Zaterdag          09:00-12:00

STAP 1: Functional Fitness

Optie één:

3 keer per week trainen – U verbindt zich voor 6 maanden* en betaalt €149 per maand, dit is inclusief de volgende scans: Posture scan, InBody scan. PLUS u krijgt ook de Myzone trainingsmeter en hartslagmeter met ingebouwd geheugen ter waarde van €150 gratis.

Optie twee:

2 keer per week trainen – U verbindt zich voor 6 maanden* en betaalt €109 per maand, dit is inclusief de volgende scans: Posture scan, InBody scan. MAAR u koopt zelf de Myzone trainingsmeter en hartslagmeter met ingebouwd geheugen voor ter waarde van €150 voor maar €59.

Optie drie:

1 keer per week trainen – U verbindt zich voor 6 maanden* en betaalt €59 per maand, dit is inclusief de volgende scans: Posture scan, InBody scan. MAAR u koopt zelf de Myzone trainingsmeter en hartslagmeter met ingebouwd geheugen voor ter waarde van €150 voor €118.

STAP 2: Small Group Training

Heeft u een van de opties voor zes maanden voltooid?

Dan komt u in aanmerking voor een van deze onderhoudsopties:

 Training per week 3 Maanden abonnement
6 Maanden abonnement
Jaar abonnement
1 x per week € 59,00 per maand € 56,00 per maand € 53,00 per maand
2 x per week € 109,00 per maand € 104,00 per maand € 98,00 per maand
3 x per week € 149,00 per maand € 142,00 per maand € 134,00 per maand

PERSONAL TRAINING 1 op 1

– 1 keer per week  €55  per sessie
– 2 keer per week €52,50 per sessie
– 3 keer per week €50 per sessie

– 1 keer per week voor 3 maanden €50 per sessie
– 2 keer per week voor 3 maanden €47,50 per sessie
– 3 keer per week voor 3 maanden €45 per sessie

– 1 keer per week voor 6 maanden €45  per sessie
– 2 keer per week voor 6 maanden €42,50 per sessie
– 3 keer per week voor 3 maanden €40 per sessie

Het doel van PostureScreen™ is om objectief de meetbare veranderingen in uw staande neutrale houding en scherm voor houdingsdisfunctie aan te tonen. Het kan helpen bij het afstemmen van een specifiek oefenprogramma. Als uw houding niet wordt gecorrigeerd, dan zullen uw wervelkolom, schijven, ligamenten, bloedspieren en spinale zenuwen onder constante asymmetrische stress staan ​​en kunnen zich uiteindelijk aanpassen aan pathologische veranderingen.

De InBody 570 Body Composition Analyzer gaat verder dan de traditionele lichaamssamenstelling analyse. Deze analyseert niet alleen hoeveel lichaamsvet en spiermassa u heeft, maar ook het lichaamswater. Het lichaamswater wordt ingedeeld in intracellulair water en extracellulair water. Deze waarden zijn belangrijk binnen de medische-, gezondheids- en fitnesswereld om te begrijpen hoe het water in het lichaam is verdeeld. Via de hand- en voet elektroden worden veilige en lage stromen door het lichaam gezonden. Tegen deze stromen in ontstaat weerstand genaamd impedantie en aan de hand van deze impedantie wordt de lichaamssamenstelling berekend. De gepatenteerde BIA-technologie van InBody biedt nauwkeurige en consistente uitslagen die nauw samenhangen met die van de gouden standaardmethoden.

Resultaten: Gewicht, totaal lichaamswater, droge vetvrije massa, vetvrije massa, lichaamsvetmassa, spiermassa, lichaamsmassa-index, percentage lichaamsvet, segmentale vetanalyse, geschiedenis van lichaamssamenstelling, controle van lichaamsvet-vetvrije massa, basale metabole snelheid, Impedantie bij elk segment / frequentie, Intracellulair water, extracellulair water, ECW / TBW-analyse, visceraal vetniveau, segmentale vetanalyse.

Myzone is een innovatief draagbaar op hartslag gebaseerd systeem dat draadloze en cloudtechnologie gebruikt om fysieke activiteit nauwkeurig en gemakkelijk te volgen. Myzone levert een volledig verbonden oplossing voor exploitanten van fitnessclubs en wordt gerespecteerd als de favoriete wearable van de fitnessindustrie. Het is succesvol vanwege de nauwkeurigheid van 99,4%. Dit is de tool voor iedereen die een nauwkeurige, gamified en motiverende wearable wil. Myzone bewaakt hartslag, calorieën en tijdsbeweging die worden omgezet in Myzone Effort Points (EP-leden), met een focus op lonende inspanning in plaats van fitness.

Myzone belt ook los te koop voor 149€ !

Myzone is een innovatief draagbaar op hartslag gebaseerd systeem dat draadloze en cloudtechnologie gebruikt om fysieke activiteit nauwkeurig en gemakkelijk te volgen. Myzone levert een volledig verbonden oplossing voor exploitanten van fitnessclubs en wordt gerespecteerd als de favoriete wearable van de fitnessindustrie. Het is succesvol vanwege de nauwkeurigheid van 99,4%. Dit is de tool voor iedereen die een nauwkeurige, gamified en motiverende wearable wil. Myzone bewaakt hartslag, calorieën en tijdsbeweging die worden omgezet in Myzone Effort Points (EP-leden), met een focus op lonende inspanning in plaats van fitness.

*Algemene Voorwaarden

Inschrijving en abonnement

  1. Het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
  2. De minimale periode van lidmaatschap is 6 maanden, tenzij vooraf anders overeen gekomen.
  3. Degene die zich inschrijft bij Atlas Gezondheid stemt ermee in dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie en ten behoeve van deze overeenkomst gebruikt kunnen worden.
  4. De overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving. De periode van inschrijving wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan uiterlijk 1 kalendermaand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn.
  5. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
  6. Tussentijdse opzegging van het abonnement is niet mogelijk. Wel kan het lidmaatschap voor maximaal één maand, per jaar worden opgeschort na overleg met Atlas Gezondheid.

Vrijwaring en aansprakelijkheid Atlas Gezondheid Functional Fitness:

Deelname aan onze activiteiten en gebruikmaking van onze faciliteiten geschiedt geheel op eigen risico. Atlas Gezondheid en personeel is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.

Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Atlas Gezondheid niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de training georganiseerde activiteiten.

Atlas Gezondheid is niet aansprakelijk wanneer  de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen.

De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Atlas Gezondheid wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Atlas Gezondheid aanbiedt. De deelnemer dient Atlas Gezondheid te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.